pizicutza
1263 poze   24166 vizite

CEVA CooL INTRA

_**___**
_**___**_______ __****
_**___**_______ **___****
_**__**_______* ___**___**
__**__*______*_ _**__***__**
___**__*____*__ **_____**__*
____**_**__**_* *________**
____**___**__**
___*___________ *
__*____________ _*
_*____0_____0__ __*
_*_______@_____ __*
_*_____________ __*
___*_____v_____ *
_____**_____**
$__$___$$_______________________________$$___$$$
$___$$____$____________________________$___$$$_$
$____$$$____$________________________$$___$$$__$
_$____$$$$____$_____________________$$___$$$$__$
__$____$$$$$$___$__________________$$___$$$$$_$$
___$____$$$$$$$___$_______________$____$$$$$$_$$
____$_________$$$$__$_____________$_$$_$$$$$__$
_____$___$$__$$$$$$$__$$__________$$$$$__$$$__$
______$___$$$$$$$$$$$$__$________$$__$$$__$__$$
________$__$$$$$$$$$_$$$_$_______$____$_$$$__$
_________$$__$$$$$$$$___$________$_$$$$$_$$_$$
___________$___$$$$$$$$$_$$______$__$$$_$$$_$
_____________$$___$$$$$$$$$$$____$___$$_$$_$
________________$$$$______$_$_$_________$_$
____________________$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$
__________________________$$$_$$$_$$$_$$$
_____________________$$$$$$$____$__$$$$
______________$$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$_$
___________$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$__$
_________$$_$$$$$$$$_$__________$$$$$$__$
_________$$_$$$$$$$$__$__________$$$$$__$
________$$__$$$$$$$$$$$____________$$$_$$$
_______$________$$$_________________$$_$$$
______$$$$$$___________________________$$$
______$_____$$$$_____________$$$$$$$$$$__$
______$$__$$$$__$$$$$____$$$$$$__$$$$$$__$
_______$$___$$$$$__$$$$$$$____$$$$$$$$$$_$
________$$$____$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$_$
__________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$
_____________$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$
________________$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$___$
___________________$_$$$___$__$$$_____$$
__________________$_$$__$$$$__$___$$$$__
_________________$$$$$$$____$$$$$$______
_____________$$$_$$$$$$$$____$______$$$$
_____________$_$$$$$_$$$$______$$$$$$$$_
_____________$$$$$$$$$$$$___$$$$$_______

´¶¶$$$7ø1´´´´1¶¶
¢¶¶øø¶øoo´´´´´´7¶¶
$¶¶øøøo1ø¢´´´´´´´7¶ø
¶¢¶øøo¢ooø¶´´´´´´´´¶¶7
¶7¶¶¶¶$¶¶¶1ø1´´´´´´´´¶¶´
¶¶7´1¶¶$¶¶$$¢øo´´´´´´´´¶¶
.$¶¶ø´´o¶¶¶$ø7o¶¶´´´´´´´ø¶o
´´´¶¶¶ø1´´7ø¶¶117¶¶´´´´´´´¶¶´
´´´´$$o¶ø¢11ø´ø77o¶¶7´´´´´´´¶$´
´´´´´¶¶¶¶¶7¶¢7¶´$1´7¶ø´´´´´´´7¶¶´
´´´´´´¶¶¶o´´ø¶oøøø77¶¶¶o´´´´´´´1¶¶
´´´´´´¢¶¶´´´´´¶$o¶o´o´¶¶o´´´´´´´´´¶¶1´´´´´1ø¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´o¶¢¶1$7¢ø¶¶´´´´´´´´1´¶¶7´´7o´¢¢
´´´´´´´¶¶´´´´´´´1¶¢¶7o17ø¢¶o´´´´´¶¶¶¶$o¶$¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¢o$ø71¶´¶ø´´´´ø¶ø´´ø¶¶¢¶¶´¶ø¶¶
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¢¢$¶ø7´ø¶¢oo¢´´´o$ø´´´´o¶¶o´¶
´´´´´´´¶ø¶´´´´´´´´´1¶oøo7¶77´1o7¶´7o´´´´´´´´´¶¶¶¶o
´´´´´´´$7¶¶´´´´´´´´´1¶oø¶¶$ooo$ø7´$¶$¶¶¶¶øøø´¶¶´¶¶¶´
´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´1¶oo¢$1¢o777¶¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øo7oø¢
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶ø¢¶¶17oooo771´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¢øø¶¶øøoøøø$ø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

..........................,d888888888b,5
.........................,dP"'................`"Qb,
...............,d88buP"......................."Qud88b,
.............dP".....8'..........................`8..... "Qb
...........dP".....::8.._.:...O;.._..;O..:._..8::....."Qb
..........,8'......: P"..............` '............"Qb::.....8,
..........dP.....:::8(...........`--^--'..........)8:::.......b
.........8'.......::::"Qba,.....,......,......,adP"::::......`8
.......,8...........::::::,p`""..............""'q,::::::.........8,
......,d'..........:::::,d'......................`b,:::::.........b,
.....,d'...........:::: d'........................`b::::::.........b,
....,d'.......q888q8b,.d......,p.......q,......,d8p888p.....b,
....d'......d",.....;..`b,....8,.........,8.....,d'...,"b.......`b
...,8......8.`.....`.....b,.....`b,..,d'.....,d'.... ...'.8......8,'
....d..,.`b,............`b..a88a..a88a..d'...........,d'.....,p
..`q,.....`b,............8.......8.8.......8............,d "...,p'
....`"Q888`b,.....`Q888P"."Q888P.Q888.'........,d'888P"'
................"Q88P".........................."Q88P))

________________$$__________________$$$$
______________$$________________________$$$$
____________$$______________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________
______$$___$$________________________$$_______________
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$
_$$_$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$
___$$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$________$ ______$$$$__$___$__$$______________________$$________$
_______$$___$___$__$________________________$$_$__$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$_$$

~~~~~~~~♥♥♥*♥♥
~~~~~~~~~.♥♥♥**♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥ "~~"♥♥
~~~~~~~~♥♥♥ "~~~~♥♥
~~~~~~~~♥♥♥~~~~.♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~~..♥♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~~.♥♥♥
~~~~~~~~♥♥~~~♥♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥♥
~~~~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥
~~~~~~~.♥♥♥♥♥♥*
~~~~~~♥♥♥♥♥♥♥
~~~~.♥♥♥♥♥♥♥
~~~♥♥♥♥♥♥♥ "'♥
~~♥♥♥♥♥♥♥*~~~♥
~♥♥♥♥♥♥♥~~~~~♥♥♥♥..
♥♥♥♥♥♥~~~~♥♥♥♥♥♥♥♥♥..
♥♥♥♥♥~~~.♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥~~~~♥♥♥*~"♥~~♥*♥♥♥♥
♥♥♥~~~"♥♥♥ "~~~♥♥~~~♥♥♥
♥♥♥~~~~♥♥~~~~♥♥~~~~♥♥♥
~♥♥♥~~~♥♥♥~~~"♥~~~~♥♥♥
~"*♥♥~~~~♥♥♥♥~~♥♥~~:♥♥♥
~~~♥♥♥~~~~~~~♥♥~♥♥ ~
~~~~~♥♥*♥♥♥♥♥♥♥♥ "
~~~~~~~~~~~'~♥♥
~~~~~~~~~~~~"♥♥
~~~~~~~~..~~~~♥♥
~~~~~~♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
~~~~~♥♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
~~~~~♥♥♥♥♥♥♥~~~~♥♥
~~~~~~♥♥♥♥♥♥~~~♥♥
-----****-----
$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
_________@@@@@@
________@@@@@@@@______ ____@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@________________________@@
____@@@@@@______@@@@@___________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
__@@____________@@@@@@@@_______@@
_@@____________@@@@@@@@@_____@@
_@@____________@@@@@@@@___@@@
_@@@___________@@@@@@@______@@
__@@@@__________@@@@@________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@________________________@@
________@@___________@@__________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@@ @@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
_______________________@____@@@
_______________@@@@__@__@____@@
_____________@_______@@@____@@
______________@@@@____@__@@
_______________________@
______________________@


..................¶¶*..**..*
..................¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶..........¶¶..¶*..**.*.
..¶¶¶¶¶¶¶¶....¶*.*.**..**.
......¶¶............¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
..........¶¶..¶¶........¶¶¶¶*.*.**.
........¶¶..........¶¶¶.**.**.*.
......¶¶..¶¶¶¶....¶*.*.*.**.
....¶¶¶¶¶....¶¶..¶................¶*.**.*.*.*
..¶¶................¶¶¶............¶¶*..**.*.
........................¶¶..........¶¶¶*.*.**.*
....................................¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
..................................¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
......¶¶¶¶¶................¶¶¶....¶¶ *.**.*.*
..........¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶......¶¶*..**.**.*
............¶¶¶¶....¶¶¶¶¶........¶¶¶*.**.*.*
................¶¶¶....................¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
..................¶¶¶¶......¶¶¶¶................¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
......................¶¶¶¶..¶¶¶¶..........¶¶¶¶¶¶*.**.*
......................¶¶¶..........¶..¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
....................¶¶..........¶........¶¶*.*.*.**.
..................¶¶....¶¶¶¶¶¶......¶¶¶*.*.*.*
................¶¶¶¶¶¶¶¶..¶¶¶¶..¶¶¶ .**.*.
..............¶¶¶¶¶..............¶¶¶¶¶¶ *.**.*
..........¶¶¶¶......................¶¶¶¶¶ *.**.
..........¶................................¶¶¶*.*
___________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$


…………………._.;_'.-._
……………………….{`--♥.-.'_,}
……………………{;..,__...-'/}
....._.;_'.-._ …{..'-`.♥_;..-';
...{`--.♥-.'_,}…`'--.._..-' ....._.;_'.-._
.{;..,__...-'/}…._.;_'.-._ ...{`--.♥-.'_,}
.{..'-`.._;..-';.{`--.♥-.'_,}.{;..,__.. .-'/}
....`'--.._..-'.{;..,__...-'/.{..'-`.._ ;..-}
........,--\..,-"…`'--.._..- .....--.._..-
...... ....._.;_'.-._..... ||......//
..........{`--.♥-.'_,}.,-"-.....//.,-"-. .
........{;..,__...-'/....'-..// (..'-...
………..{..'-`.._;..-'. ,/. // ;---,
......../....-'.)\......... /.,-"-....
........,---'`...\.......//. (..'-.....
.....................\ ..//
................../_\Y//_
.................(_,-}={-,_)
............... ...._//((_/
.....................//))(
....................(/..))
........ ................((


▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒
__________██____█▒▒▒▒▒▒
___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
__________ __██____▒▒______(▒)(▒)
_____________██__▓▓▒▓_______█
________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
_(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
(▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█
_(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
__________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
_________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█
___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒
____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█
______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█
________ ♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥
___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
_______________▓▓_▓▓
_______________▓▓▓▓
_______________▓▓▓
______█████████
________██____██
______█☼█____██
______█_______██
______________█☼█
______________██__█▄▄
_(▒)(▒)_________________ (▒)(▒)____?Rose?Rose
___?Rose?Rose?R
___?Rose?Rose?R
__?Rose?Rose?Ro
_?Rose?Rose?Ro;';l'
_?Rose?Rose?Ro
_?Rose?Rose?Rose?
?Rose?Rose?Rose?Rose
?Rose?Rose?Rose?Rose?Ro
?Rose?Rose?Rose?Rose?Ros
_?Rose?_?Rose?Rose?Rose
___?Ros____?Rose?Rose?
___?Ros_____?Rose?Rose
___?Ros_____?Rose?Rose
____?Ros____?Rose?Rose
_____?Ro____?Rose?Ros
______?Ro__?Rose?Rose
_______?Rose?Rose?Ros
________?Rose?Rose?Ros
_______?Rose?Rose?Rose?Ro
_______?Rose?Rose?Rose?Rose?
_______?Rose?Rose?Rose?Rose?Rose
_______?Rose?Rose?Rose?Rose?Rose?R
________?Rose?Rose____?Rose?Rose?Ro
_________?Ro se?Ro_______?RoseRose?
_________?Rose?Ro_____?Rose?Rose?
_________?Rose?R____?Rose?Rose
_________?Rose?R_?Rose?Rose
________?Rose?Rose?Rose
________?Rose?Rose?R

-___________#############
______####_##############_###_#
____#####_################__##_###
__#####__##################__##_##
_####___###__#######__#####___####
_###____###__#######__#####___###
__#_____###################
__________################
_________#____############
_________##__###############
___________#######_##_########
_______________####_###########
___________________################
____________________######___######_#
____________________#####_#############
__________________#_#####_##############
__________________#_##############__#_####
__________________##_##########_###_##_####
___________________##_#####_###_######_####
______________#_######_####_##########_####____##
______________#########_########_#####_####___##
_____________##_#######_#########_#############


_____00000000______________________00000000_______
___0000______00__________________00_______0000____
_00__________0000_______________0000__________00__
_0_________000_____________________000_________00_
_0_______00__________________________000________0_
_00_____00_____________________________00______00_
__0000000______0000___________0000______0000000___
___00000______000000_________000000______00000____
______00_______0000___________0000_______00_______
______00_____________00000000____________00_______
______00_____________00____00____________00_______
_______0______________000000____________00________
_______00_______________00_____________00_________
________000_____________00____________000_________
__________000_______________________000___________
____________0000_________________0000_____________
_______________0000000_000_0000000________________
___________________0000000000____________________


. . . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . . **
. . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
. . . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . . . .******* . ***
. . *******. . . . . . . . .**
. . .*******. . . . . . . . *
. . . ******. . . . . . . . * *
. . . .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . . . .*. . . . . *
. . . . . . .****.*. . . .*
. . . . . *******. .*. .*
. . . . .*******. . . *.
. . . . .*****. . . . *
. . . . .**. . . . . .*
. . . . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . . . **
. . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . .*;……..*..missmis…*
…..*..missmissmis…*
…*..missmissmissm….*
.*. missmissmissmsi…*…………….*….*
*.. missmissmissmiss…*………*..missm….*
*.. missmissmissmissm…*….*…missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi…*…*…missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi…*..*…missmissm…*
.*… missmissmissmissmi..*… missmissmi…*
…*….missmissmissmissmissmissmissm…*
…..*….missmissmissmissmissmissmi…*
……..*….missmissmissmissmissmi…*
………..*….missmissmissmiss…*
……………*…missmissmi….*
………………*..missmi…*
…………………*…..*
………………….*..*
__________ad88888888888888888888888a,
________a88888"8888888888888888888888,
______,8888"__"P88888888888888888888b,
______d88_________`""P88888888888888888,
_____,8888b_______________""88888888888888,
_____d8P'''__,aa,______________""888888888b
_____888bbdd888888ba,__,I_________"88888888,
_____8888888888888888ba8"_________,88888888b
____,888888888888888888b,________,8888888888
____(88888888888888888888,______,88888888888,
____d888888888888888888888,____,8___"8888888b
____88888888888888888888888__.;8'"""__(888888
____8888888888888I"8888888P_,8"_,aaa,__888888
____888888888888I:8888888"_,8"__`b8d'__(88888
____(8888888888I'888888P'_,8)__________88888
_____88888888I"__8888P'__,8")__________88888
_____8888888I'___888"___,8"_(._.)_______88888
_____(8888I"_____"88,__,8"_____________,8888P
______888I'_______"P8_,8"_____________,88888)
_____(88I'__________",8"__M""''""M___,888888'
____,8I"____________,8(____"aaaa"___,8888888
___,8I'____________,888a___________,8888888)
__,8I'____________,888888,_______,888888888
_,8I'____________,8888888'`-===-'888888888'
,8I'____________,8888888"________88888888"
8I'____________,8"____88_________"888888P
8I____________,8'_____88__________`P888"
8I___________,8I______88____________"8ba,.
(8,_________,8P'______88______________88""8bma,.
_8I________,8P'_______88,______________"8b___""P8ma,
_(8,______,8d"________`88,_______________"8b_____`"8a
__8I_____,8dP_________,8X8,________________"8b.____:8b
__(8____,8dP'__,I____,8XXX8,________________`88,____8)
___8,___8dP'__,I____,8XxxxX8,_____I,_________8X8,__,8
___8I___8P'__,I____,8XxxxxxX8,_____I,________`8X88,I8
___I8,__"___,I____,8XxxxxxxxX8b,____I,________8XXX88I,
___`8I______I'__,8XxxxxxxxxxxxXX8____I________8XXxxXX8,
____8I_____(8__,8XxxxxxxxxxxxxxxX8___I________8XxxxxxXX8,
___,8I_____I[_,8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8__8________8XxxxxxxxX8,
___d8I,____I[_8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8b_8_______(8XxxxxxxxxX8,
___888I____`8,8XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_8,_____,8XxxxxxxxxxxX8
___8888,____"88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8)8I____.8XxxxxxxxxxxxX8
__,8888I_____88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_`8,__,8XxxxxxxxxxxxX8"
__d88888_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxxxX8'__`8,,8XxxxxxxxxxxxX8"
__888888I_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxX8'____"88XxxxxxxxxxxxX8"
__88888888bbaaaa88XXxxxxxxxxxxXX8)______)8XXxxxxxxxxXX8"
__8888888I,_``""""""8888888888888888aaaaa8888XxxxxXX8"
__(8888888I,______________________.__```"""""88888P"
___88888888I,___________________,8I___8,_______I8"
____"""88888I,________________,8I'____"I8,____;8"
___________`8I,_____________,8I'_______`I8,___8)
____________`8I,___________,8I'__________I8__:8'
_____________`8I,_________,8I'___________I8__:8
______________`8I_______,8I'_____________`8__(8
_______________8I_____,8I'________________8__(8;
_______________8I____,8"__________________I___88,
______________.8I___,8'_______________________8"8,
______________(PI___'8_______________________,8,`8,
_____________.88'____________,@@_______________,8,8_
______________(PI___'8_______________________,8,`8,
_____________.88'____________,@@___________.a8X8,`8,
_____________(88_____________@@@_________,a8XX888,`8,
____________(888_____________@@'_______,d8XX8"__"b_`8,
___________.8888,_____________________a8XXX8"____"a_`8,
__________.888X88___________________,d8XX8I"______9,_`8,
_________.88:8XX8,_________________a8XxX8I'_______`8__`8,
________.88'_8XxX8a_____________,ad8XxX8I'________,8___`8,
________d8'__8XxxxX8ba,______,ad8XxxX8I"__________8__,__`8,
_______(8I___8XxxxxxX888888888XxxxX8I"____________8__II__`8
_______8I'___"8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8I'____________(8__8)___8;
______(8I_____8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8"______________(8__8)___8I
______8P'_____(8XxxxxxxxxxxxxxX8I'________________8,_(8___:8
_____(8'_______8XxxxxxxxxxxxxxX8'_________________`8,_8____8
_____8I________`8XxxxxxxxxxxxX8'___________________`8,8___;8
_____8'_________`8XxxxxxxxxxX8'_____________________`8I__,8'
_____8___________`8XxxxxxxxX8'_______________________8'_,8'
_____8____________`8XxxxxxX8'________________________8_,8'
_____8_____________`8XxxxX8'________________________d'_8'
_____8______________`8XxxX8_________________________8_8'
_____8________________"8X8'_________________________"8"
_____8,________________`88___________________________8
_____8I________________,8'__________________________d)
_____`8,_______________d8__________________________,8
______(b_______________8'_________________________,8'
_______8,_____________dP_________________________,8'
_______(b_____________8'________________________,8'
________8,___________d8________________________,8'
________(b___________8'_______________________,8'
_________8,_________a8_______________________,8'
_________(b_________8'______________________,8'
__________8,_______,8______________________,8'
__________(b_______8'_____________________,8'
___________8,_____,8_____________________,8'
___________(b_____8'____________________,8'
____________8,___d8____________________,8'
____________(b__,8'___________________,8'
_____________8,,I8___________________,8'
_____________I8I8'__________________,8'
_____________`I8I__________________,8'
______________I8'_________________,8'
______________"8_________________,8'
______________(8________________,8'
______________8I_______________,8'
______________(b,___8,________,8)
______________`8I___"88______,8i8,
_______________(b,__________,8"8")
_______________`8I__,8______8)_8_8
________________8I__8I______"__8_8
________________(b__8I_________8_8
________________`8__(8,________b_8,
_________________8___8)________"b"8,
_________________8___8(_________"b"8
_________________8___"I__________"b8,
_________________8________________`8)
_________________8_________________I8
_________________8_________________(8
_________________8,_________________8,
_________________Ib_________________8)
_________________(8_________________I8
__________________8_________________I8
__________________8_________________I8
__________________8,________________I8
__________________Ib________________8I
__________________(8_______________(8'
___________________8_______________I8
___________________8,______________8I
___________________Ib_____________(8'
___________________(8_____________I8
___________________`8_____________8I
____________________8____________(8'
____________________8,___________I8
____________________Ib___________8I
____________________(8___________8'
_____________________8,_________(8
_____________________Ib_________I8
_____________________(8_________8I
______________________8,________8'
______________________(b_______(8
_______________________8,______I8
_______________________I8______I8
_______________________(8______I8
________________________8______I8,
________________________8______8_8,
________________________8,_____8_8'
_______________________,I8_____"8"
______________________,8"8,_____8,
_____________________,8'_`8_____`b
____________________,8'___8______8,
___________________,8'____(a_____`b
__________________,8'_____`8______8,
__________________I8/______8______`b,
__________________I8-/_____8_______`8,
__________________(8/-/____8________`8,
___________________8I/-/__,8_________`8
___________________`8I/--,I8________-8)
____________________`8I,,d8I_______-8)
______________________"bdI"8,_____-I8
___________________________`8,___-I8'
____________________________`8,,--I8
_____________________________`Ib,,I8
______________________________`I8I'
__________*/.)_______
_________*/•|________
________*/• ________
_______*(•_ )________
_______ .|¯|_________
_______ .|•|_________
_______ .|•|_________
_______ .|•|_________
_______ .|•|_________
_____,__.|•|_________
____/#|_.|•|__/_____
___(##(_,|•|,_)))____
___###/ |•|/&&/_____
____##)&___&&(______
_____)#/&&___&&_____
____/#|&&&___.&\____
___(##__&&&_'._)|___
____ ######## //____
_____"+,_____,+"_____
__$$$$$$____$$$$$$$____$$$$$$$$____$$$$_____
___$$________$$___$$____$$____$$____$$$$_____
___$$________$$___$$____$$____$$____$$$$_____
___$$$$$$____$$___$$____$$____$$____$$$$_____
_____________$$$$$$$____$$____$$____$$$$_____
________________________$$$$$$$$____$$$$_____
____________________________________$$$$$$$$$$
______________________________________________


_________________________________________________
___________00000000___________00000000___________
________00000_____0000_____0000_____0000_________
_______0000____0_____000_000__________000________
______0000___00_________0______________000_______
______000___00_________________________000_______
______000___00_________________________000_______
______000___00_________________________000_______
_______000___00_______________________000________
________000____0_____________________000_________
_________000________________________000__________
___________000_____________________000___________
_____________000__________________000____________
_______________000______________000______________
_________________000__________000________________
__________________000_______000__________________
___________________000___0000____________________
_________0000______00000000______________________
_______00__0000____00000_________________________
______00__00000___0000___________________________
______00___000__000______________________________
_______000____000________________________________
__________000_______


__“###,__,####“
___“####.####“_____,,,,,,,,,,,
____“######“____,########,,___####____,####
______####_____#####““####,__####____####
______####____,####____####_,####____####
______####____,###,____####__,####___####
______####_____“####,,####“____“####,,####
______####_______“######“______“######“
______####_____“####,,####“____“####,,####
______####_______“######“______“######“


________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
___ _____`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
_____ _____`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
_________ ___`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____` $$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$ $$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$ $$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__ _____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_


████████▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓▓
██████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
██▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▓
▓░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░▓
▓░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░▓
▓░░░░░░░░░░░░██▒█░░░░░░░░░░░█░░░▓
▓░░░░░░░░░░██████░░░░░░░█████░░░▓
▓░░░░░░░░░███████░░░░░░██▒▒█░░░░▓
█▓░░░░░░░░█████▒█░░░░░██████░░░▓
█▓░░░░░░░░█▒▒▒▒▒█░░░░██████░░░▓
██▓░░░░░░░█▒▒▒▒█░░░░████▒▒█░░▓
███▓░░░░░░█▒▒▒█░░░░░█▒▒▒▒█░░▓
███▓░░░░░░████░░░░░░█▒▒▒█░░▓
████▓░░░░░░░░░░░░░░░░███░░▓
█████▓▓░░░░░░░█████░░░░░░▓
███████▓▓▓░░░░░██░░░░░░░▓
██████████▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓
█████████▓▓░░░░░░░░░▓
████████▓▓░░░░░░░░░░▓▓
████████▓░░▓▓░░░░░░░░░▓
███▓▓▓▓▓▓░▓░░░░░░░░░░░▓
█▓▓░░░▓▓▓▓░▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓
█▓▓░░░░░░▓▓▓▓░░░░░░░▓▓░░░░░▓▓
█▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓
██▓▓░░░░░░░░░▓███▓░░░░░░░░░░▓
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


____________▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓
__________▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓_▓▓▓▓
___▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓
__▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓
▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▒▓▓▓▓▓
_▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓
_ ▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓███▒██▓▓▒▒▒▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▒▓
___▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▓█████▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓
_________▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓
__________▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▓
____________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓
_______________▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓
_______________▓▓▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓
______________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓
______▓▓▓▓▓__▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
_____▓▓▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓
_____▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓
______▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓
________▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓
_____________▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▓___▓▒▓▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓
______________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓██░░░░████████▓▓█████████▓
▓▓▓▓▓▓█░▒▒▒▒░░░░░░░░███████▒▒▒▒█
▓▓▓▓▓▓█░░▒▒▒░░░░░░░░█░██████▒▒▒█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░█████▒▒▒█████
▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████
▓▓▓█░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░█████▓▓
▓███░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░▒░░░░███▓
▓▓▓█░░░░██▒░░░░░░░░░░░█▒░░░░█▓▓▓
▓▓▓██░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░██▒░░░░░███
▓▓███░░░░░░░░░███▒░░░░░░░░░░██▓▓
▓▓▓▓▓██░░░░░░░░█▒░░░░░░░░██████▓
▓▓▓▓▓▓▓███░░░░▒▒▒░░░░░░███▓▓██▓▓
▓▓▓▓▓████▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓█░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░█▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓█░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░█▓▓▓▓▓▓
▓▓▓██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████▓▓▓▓▓
▓▓█░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░█▓▓▓▓
▓█░░░░░░░░██▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░░█▓▓▓▓
▓▓█░░░░░░░░████████░░░░░░░░█▓▓▓▓
▓▓██░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░██▓▓▓▓▓
▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓__________________________$
_________________________$$$
________________________$$$$$
_______________________$$$$$$$
______________________$$$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$__ $$$____________$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$ ____$$$__ $$$$$$$__ $$$$$$$$$
__________$$$$$$$__ $$$__ $$$$$$$__ $$$$$$$
____________$$$$$__ $$$__ $$$$$$$__ $$$$$
______________$$$__ $$$__ $$$$$$$__ $$$
_______________$$__ $$$__ $$$$$$$__ $$
______________$$$__ $$$____________$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$ $
__________$$$$$$$$_________________$$$$$ $$
_________$$$$$$_______________________$$ $$$
_______ $$$______________________________$$$
_______$________________________________ ___-$

▒▒▒██▒██
▒▒█▓▓█▓▓█
▒▒█▓▓▓▓▓█
▒▒▒█▓▓▓█
▒▒▒▒█▓█
▒▒▒▒▒█__________$$
__________$$$
__________$$$$
__________$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
________$$$$$$$$
________$$$_$$$$
________$$$$_$$$
_______$$$$$_$$$$___•
_______$$$$$$_$$$___I
______$$$$$$$_$$$___I
______$$$$$$$$_$$___I
______$$$$$_$$_$$__I____•
_______$$$$$_$$$$__I___I
________$$$$$_$$$_#
_________$$$$$__##__$$$$$$$
_______$$$$$$$_##j$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$_##_$r$$__$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$_###$$_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$_###_$$$_$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$_###_$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__##_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$
__$$$$$__#__$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_____$$$$_$$$$$$$
__$_______$$$$__$$$$
__$______$$$$$$$
_________$$$$$$$
________$$$$$$$
________$$$$$
_______$$$$$


╔══╗♫
║██║
║(o) ♥♫Music is Life♫
╚══╝♫

############# _______________________________________________####___________#####
_____________________________________________###__________________####
_______________________________________########_____________________###
_________________________###################__________________________###
_______________________####_____________________________________________###
____________________####_________________________________________________###
___________________###[..]__###
__________________##[..]_____##
________________###__________________________________________________###____##
______________###_________________________###______________________######____##
______________#___________________________###___________________##########____##
_____________##____________________________###______________##_############___###
_____________##____________________________________________##_##############___##
________#######___________________________________________##_###############___##
_______##____##__________________________________________#__################___##
_______#__#####_________________________________________#__#################___##
_______#########________________________________________#__#################___##
________#########_______________________________________##_################___##
________________##______________________________________##_###############___##
_________________###____________________________________##_##############___##
___________________######________________________________#_#############___##
_______________________########__________________________#_###########___###
______________________________######_____________________##__######____###
___________________________________#####________________####________####
______________________________________#####_________####___#########
__________________________________________##_______##
___________________________________________##_____##
__________________________________________##########
__________________________________________##########
_________________________________________###______#
_______________________________________###________##
______________________________________##___________##
____________________________________###_____________##
___________________________________###_______##______#
__________________________________##________##_____##_##
__________________________________#_________##_____#__##
_________________________________##_________##____##___##_______####
_________________________________##________##_____#____##____###_##
__________________________________##_______##_____###__##__##___##
__________________________________###______##____##_#__###____##
____________________________________##_____##_____###__###_######
______________________######________###____###__#__##_#######___##
_____________________##____###________###___########_____#______##
_____________________###______##_______##_______________________##
_____________________##_________##____##________________________##
______________________####_______######________########________##
______________________###__________###________##_____##________##
_______________________###_##_________________##____##________##
________________________###___________________##___##________###
_________________________###_#________________##__##________##
___________________________###_________________####____#___##
____________________________#####_______________###__#_##_###
_______________________________#####_____________##_##__###
__________________________________#######_________#__####


_____________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____________▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓
__________▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓_▓▓▓▓
___▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓
__▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓
▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▒▓▓▓▓▓
_▓▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓
_ ▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓███▒██▓▓▒▒▒▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▒▓
___▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▓█████▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓
_________▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓
__________▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▓
____________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓
_______________▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓
_______________▓▓▓▒▓▒▓▓▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓
______________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓
______▓▓▓▓▓__▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
_____▓▓▒▒▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▓
_____▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓
______▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▓▓▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓
________▓▓▓▓▓▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓
_____________▓▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒▓___▓▒▓▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓
______________▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
$$$$$$__$$$$__$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
___$$$$$$$_$$$$________$$$$________$$$$____________
___$$$$_$$$$$$$__$$$$__$$$$________$$$$____________
___$$$$___$$$$$__$$$$__$$$$________$$$$$$$$$_______
___$$$$____$$$$__$$$$__$$$$________$$$$$$$$$_______
_________________$$$$__$$$$________$$$$____________
_________________$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$____________
_______________________$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
___________________________________$$$$$$$$$$$$$___


______..___8"=,,88,_.__________________
_______8""=""8'__"88a88'_______________
__.._.;88m_a8___,8""_"8________________
___"8"'__"88"__A"_____8;_______________
_____"8,__"8___8_______"8,_____________
______"8___8,__8,_______"8_____________
_______8,__"8,_"8,_______8,____________
_______"8,__"8,_"8mm""""""8m.__________ _
_______"8,am888i"'___I3,mm"___________
________,8"___8"__I3.m888"_____________
_______,88P"""""I3I888888______________
_______"'_________"I888________________
____________________"I8________________
__________,mmeem.m""i,_I8""__,mmeem,'._
_________m""____._"8.8_I8__,8"___.__"8_
________i8__._'__,mi""8I8_,8_._'__,8"88
________88.'_,mm""____"8I88"m,,mm'"___8
________"8_m""_________"I8___""'_______
_________"8_____________I8_____________
_______________________,I8_____________
______________________,,I8________________________________#
__________________ ##
__________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*######*###*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
_________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$b ' 'V$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$b ' 'V$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$b. 'V$$$$oooooooo. ' ' ' ' ' ' ' ' '..
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$P* 'V$$$$$""**$$$b. ' ' ' '.o$$P
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '" '.oooZ$$$$b..o$$$$$$$$$$$$C
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
' ' ' ' ' ' ' '.o$$$o$$$$$$$$P""*$$$$$$$$$P"""*$$$P
' ' ' ' ' ' '.$$$**$$$$P"q$C ' ' ' '"$$$b ' ' ' ' ' ' ' '.$$P
' ' ' ' ' ' '$$P ' ' '"$$$b "$ . .$$$$$b. ' ' ' ' ' '*"
' ' ' ' ' ' '$$ ' ' ' ' ' '$$$. ' ' ' ' '"***$$$$$$$b. 'A.
' ' ' ' ' ' 'V$b ' ' '. 'Z$$b. ' '. ' ' ' ' ' ' '"*$$$$$b$$:
' ' ' ' ' ' ' 'V$$. ' '"*$$$b. ' 'b. ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$$$$
' ' ' ' ' ' ' ' '"$$b ' ' ' ' '"*$. ' '*b. ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$$b
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$b. ' ' ' ' '"L ' '"$$o. ' ' ' ' ' ' ' '"*" ' ' ' ' '.ooo..
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$o. ' ' ' ' ' ' ' '"*$$o. ' ' ' ' ' ' ' ' ' '.o$$$$$$$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$b. ' ' ' ' ' ' '"$$b. ' ' ' ' ' ' '.$$$$$*" ' ' '""*.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$o. ' ' ' ' ' '"$$$o. ' ' ' '$$$$$' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$o ' ' ' ' ' ' '"$$$b. ' '"$$$$ ' ' '...oo..
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$b. ' ' ' ' ' '"$$$$b. '"$$$$$$$P*"""""
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '. "$$ ' ' ' ' ' ' '"$$$$b ' '"$$$$P"
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'L."$. ' ' ' ' ' '.$$$$$. ' '$$$$
' ' ' ' ' ' ' ' ' '.. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$$; ' ' ' ' ' 'o$$$$$$ ' '$$$$
' ' ' ' ' '. $.l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$' ' ' ' '.$$$$$$$P ' '$$$P
' ' ' ' '.I '.$b 'b ''. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"P ' ' '.P*""*$$$$; ' '$$$
' ' '.$P ' '$$o ". '". ' '. ' ' ' ' ' ' ' '" '." ' ' ' ' ' '$$$$ ' ' '$$;
' '.$$; ' '$$$. '"A '"$. '". ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' 'o$$$P ' '.$P
'.$$$b ' '$$$$. '*$. '"$$$$o. ' ' ' ' ' ' ' ' ' '.$$$$P ' ' ' ' ' '$"
.$$$$$ ' '$$$$$. '"$$o."**$$$$o.' ' '.o$$$$P" ' ' ' 'P
$$P"$$b '$$$$$$o ' '"*$$$$boooooc$$$$$$$P" ' ' '.
$$ ' '$$$."$$$"*$$. ' ' '"$$$$$$$$$$$$$$$$C ' '.o"
I" ' '$P"$."$$b. '"*$. ' ' ' '"**$$$$$*"*$$$$$$$"
' ' ' '$ ' '"$."$$$. ' ' '""' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$*
' ' ' '$. ' ' '"."$$$$o mls
' ' ' '"I ' ' ' ' ' ' '"$$$$b. .
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$$b."$o.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$."$$$o.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$o $$$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$o'$$$$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$.'$$$**$o
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$.$$$. '$$
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$; '$$$o. '"$.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$: '$$ '"*o ' '".
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'L ' ' '$$ '$P ' ' ' 'l ' ''.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$. .$$ $;
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ';$.$$P $
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$$$ P'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$$;:
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$P
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'o$P
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$P
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '


……..*..missmis…*
…..*..missmissmis…*
…*..missmissmissm….*
.*. missmissmissmsi…*…………….*….*
*.. missmissmissmiss…*………*..missm….*
*.. missmissmissmissm…*….*…missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi…*…*…missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi…*..*…missmissm…*
.*… missmissmissmissmi..*… missmissmi…*
…*….missmissmissmissmissmissmissm…*
…..*….missmissmissmissmissmissmi…*
……..*….missmissmissmissmissmi…*
………..*….missmissmissmiss…*
……………*…missmissmi….*
………………*..missmi…*
…………………*…..*
………………….*..*

_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$
___________________#
__________________ ##
__________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*######*###*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
_________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####
*________________.#________#__
8"=,,88,_.__________________
_______8""=""8'__"88a88'_______________
__.._.;88m_a8___,8""_"8________________
___"8"'__"88"__A"_____8;_______________
_____"8,__"8___8_______"8,_____________
______"8___8,__8,_______"8_____________
_______8,__"8,_"8,_______8,____________
_______"8,__"8,_"8mm""""""8m.__________ _
_______"8,am888i"'___I3,mm"___________
________,8"___8"__I3.m888"_____________
_______,88P"""""I3I888888______________
_______"'_________"I888________________
____________________"I8________________
__________,mmeem.m""i,_I8""__,mmeem,'._
_________m""____._"8.8_I8__,8"___.__"8_
________i8__._'__,mi""8I8_,8_._'__,8"88
________88.'_,mm""____"8I88"m,,mm'"___8
________"8_m""_________"I8___""'_______
_________"8_____________I8_____________
_______________________,I8_____________
______________________,,I8_____________


000000000000______000000000000
______000000000000000000__00000000000000 0000
____000000000000000000000000000000000000 00000
___00000000000000___000000000___00000000 000000
__000000000000000___000000000___00000000 0000000
_0000000000000000___000000000___00000000 00000000
_000000000000000000000000000000000000000 00000000
_000000000000000000000000000000000000000 00000000
_000000000000000000000000000000000000000 00000000
_0000000000___000000000000000000000___00 00000000
__000000000___000000000000000000000___00 0000000
___000000000___0000000000000000000___000 000000
_____000000000___000000000000000___00000 0000
_______00000000____00000000000____000000 00__
__________0000000_______________0000000_
_____________0000000000000000000000000__
_______________0000000 PUPIK 00000000__
_______________000000000000000000000__
_________________000000000000000__
__________________000000000000___
_____________________000000___
______________________0000__
_______________________00___
______$$$
______$$$
__$___$$$
__$__$__$$
__$$_$__$$
___$$_$__$$
$$$_$$$__$$
_$$$$$$$__$$
__$$$$$$$__$$
_$$_$$$$$$$_$$$
____$$$$$$$__$$
_$$$$$__$$$$$$_$
___$$_____$$$$$$$
__$$___$___$$$__$
____$$$$____$$$$$
_____$$_____$$$$$
____$$___$___$$__$____s$$s
______$$$$___$$$$$___s$$$$s
_____$$$$__$__$$__$__$$ () $$
__________$$___$$$$_$_$$$$$$$s
______$$_$$__$_$$$$$_$$$$
________$$$_$$__$$__$$$$
_______$$__$$$___$__$$$$
_________$$$___$____$$$$__$$_$$
_____________$$____ $$$$_$$$$$$$
___________$$_____$$$$$_$$$$$$$$$
__________$______$$$$$__$$$$$$$$$
_________$$$___$$$$$$____$$$$$$$
_________$_$$$$$$$$$$_____$$$$$
_______$$___$$$$$$$________$$$
______$______$__$___________$
____$$____$_$$$
___$___$_$$$$$$
__$__$_$$$_$$$$
___$$$$$$$$$$$$
_____$$_$$$$$$
_________$_$
_____________s$$s__________s$$s
____________$$$a$$________$$a$$$
____________$$$$__$$____$$__$$$$
____________$$$$____________$$$$
$$_________.s$$$$$s________.s$$$$$s________$$
__$$_____s$$$$$$$$$$s___s$$$$$$$$$$s____$$
____$$__$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$__$$
__$$__$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$__$$
__$$__$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$__$$
$$__$$____$$__$$____________$$__$$____$$__$$
$$$$$_____.$$__$$____________$$__$$______$$$$
$$$______$$__$$__$$________$$__$$__$$______$$_________$$$$__$$$
__________$$$$$$$__$$$
___s$$$____$$$>$$$$$$_$$
_<$$0$$$____$$>$$$>$$$_$$
____$$$$$___$$$$$>$$$$_$$
___$$$$$$$__$$$$$$>$$$_$$
__$$$$$$$$$$$$$$>$$$$_$$
_$$$<$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$<$$$$$$$$$$_$
__$$$<$$$<$$$$<$$$$_$_$$$$$$$_$
____$$$$$$<$$$$$$$$$$$$$$$_$
_______$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$
__________^^_______$$$$$_$
____________________$$$$
______________________$$Albumul selectat nu contine nici o poza.
Comentarii album • 11
anonim
Pisicutza 24 septembrie 2011  
Eu sunt cea care a creeat sunphotoul asta dar nu mai stiu parola,le puteti copia,luati id meu : pisicutza_girl_miau_miau
Raportează
anonim
Pisicutza 2 septembrie 2011  
eu sunt cea dupa acest sunphoto si tin sa va anunt ca cel care a postat "ce te intereseaza aaaaaaaaa" la anne nu eram eu,ane le-am luat de pe diverse siteuri
Raportează
anonim
Anonim ;) 30 iulie 2011  
De pe ce site le ai? Mi-l dai si mie? ;;)
Raportează
anonim
vali 1 iulie 2011  
raspundemi si mie te rooooooggggggg sunt superbe
Raportează
anonim
anne 8 martie 2011  
super dar cum le faci>?
Raportează
anonim
pizicutza 1 iulie 2011  
ce te intereseaza aaaaaaaaaaaa
Raportează
anonim
andreea 6 februarie 2011  
super tari vreu j yo
Raportează
anonim
h2obellamileysely 27 noiembrie 2010  
pot sa le copii si eu?
please!
Raportează
anonim
daria 21 martie 2010  
da-mi idul tau pisicutza si zi-mi si mie cum le faci te rogggggggg
Raportează
anonim
pizicutza 1 iulie 2011  
da buna daria intra pe mss si iti spun tot
Raportează
anonim
pizicutza 2 aprilie 2010  
buna,nu le-am facut eo dar le-am luat de pe un site,dak iti plak le poti copia.is cea care a facut albumele si is pe alt calculator....id meu e pisicutza_girl_miau_miau ,si scz ca nu ti-am razpuns mai demult dar acum le-am citit,abia azi....imi cer scuze
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.